Bergsbygda-saken: – Må følge norsk lov

Trond Ingebretsen i Ap sier politikerne er nødt til å endre formålet for arealet i sjøen ved Vissevåga før man behandler reguleringsplanen for boligprosjektet på Solbakkmoen.