Christine flyttet tilbake med mann og 4 barn. Så eksploderte eiendomsskatten: – Det har gått over styr

– Vi kan ikke bare smelle til uten å ha regna på det, sier Høyre.