Deponi-tausheten brytes på mandag

Det regjeringsoppnevnte ekspertutvalget om farlig avfall leverer sin rapport til klima- og miljøministeren førstkommende mandag.