Det blir en smal bilstripe i nye Storgata

Dette blir det nye trafikkbildet i Storgata, dersom politikerne vedtar forslaget. Saken kommer opp til behandling 21. november.

Dette blir det nye trafikkbildet i Storgata, dersom politikerne vedtar forslaget. Saken kommer opp til behandling 21. november.

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Her ser du hvordan byplanleggerne tenker seg fordeling av plass i nye Storgata. Bilene får kun en smal stripe.

DEL

Over halvparten av gatebredden er fortau. Syklister skal få et godt underlag å sykle på, med sykkelfelt i begge retninger, og det smale feltet for «blandet trafikk» i midten lages slik at det oppstår lyd og vibrasjoner i bilen når de kjører der. Dette skal holde farta nede.

– På strekningene med enveiskjøring blir sykkelbanen for å sykle mot kjøreretningen 1,8 meter bred, blir det opplyst i den nye Storgata-saken som politikerne snart skal diskutere.

Omfattende nye tiltak i Storgata er kostbart men dekkes ikke fra kommunekassa. Storgata og Meieritorvet finansieres med 10,5 millioner bypakkemidler og 15,5 millioner belønningsmidler fra staten. Målet er å hindre unødig gjennomgangstrafikk, og skape bedre miljø og opplevelser i byen.

– Denne saken beskriver forslag til prinsipper Storgata skal oppgraderes etter, og en oppdatert framdrift for gjennomføring av disse. Strekningene som i denne omgang skal oppgraderes strekker seg fra Franklintorget til og med Serine Jeremiassens gate, og fra Reynoldsparken til Slottsbrugata, skriver saksbehandler, som er kommunens bypakkekoordinator.

Hovedruta for sykkel gjennom Porsgrunn sentrum skal fortsatt være Storgata. Det er ikke aktuelt flytte ekstremsyklistene til Sverresgate. Bussruta endres ikke, men bussene planlegges på sikt flyttet til Raschebakken og Kirkebakken.

Artikkeltags