Dette er nye mål i Porsgrunnsskolen

STRATEGI: Fra rådhuset kommer ny skolestrategi. Skolene må selv finne ut hva det betyr for dem.

STRATEGI: Fra rådhuset kommer ny skolestrategi. Skolene må selv finne ut hva det betyr for dem.

Skoleledelsen har satt ord på «Porsgrunn kommunes strategiske plan for oppvekst for perioden 2019-2025». Bystyret skal behandle saken.

DEL

Det vises til innspill som er kommet i forbindelse med revisjon av planen «Klart vi kan»! Skoleledelsen har oppsummert innspill med sine egne ord:

• Vi må definere og konkretisere noen begreper bedre

• Hva menes med livsmestring?

• Foreldreveiledning?

• Lek må være mer framtredende som en egenverdi.

• Progresjon knyttet til barnets/elevens læring og presisering av barnehagens/skolens dokumentasjon.

• Barnehagen bruker pedagogisk dokumentasjon

• Skolens arbeid med vurdering for læring/formativ vurdering

• Kulturskolen og Voksenopplæringen må inkluderes mer i planen

• Mobbing bør inn som et av kulepunktene under målsettinger. Målsettingene må konkretiseres bedre og struktureres – hvordan synliggjøre målsettinger for både barnehage og skole under samme overskrift?

– Med en revidert strategisk plan for oppvekst med varighet fram til 2025 vil vi lage mer forutsigbare rammebetingelser basert på verdier og målsettinger i nasjonale, regionale og kommunale føringer, skriver kommunalsjef for oppvekst til bystyret.

Det er ifølge kommunalsjefen nødvendig at planens innhold konkretiseres gjennom vedlegg og retningslinjer.

– Våre virksomheter må også konkretisere hva innholdet i denne planen betyr for dem, blir det opplyst.

Artikkeltags