Ett skritt nærmere viktig veiløsning ved Vallermyrene og Enger: Sendt ut spleiseavtale

Terje Madsen har sendt ut rundt 20 utbyggingsavtaler til grunneier som må være med å spleise på den nye fylkesveien.