Fellesskapet vil ha gangvei

FOR ALLE: Vestsiden Fellesskap vil at det blir bygget gangvei fra Frednesbrua til vestsida når Vestre brygge skal bygges.

FOR ALLE: Vestsiden Fellesskap vil at det blir bygget gangvei fra Frednesbrua til vestsida når Vestre brygge skal bygges.

Vestsiden Fellesskap ber kommunen om å sikre at det blir bygget gang- og sykkelvei fra Frednesbrua til Porselensfabrikken når det skal bygges boliger på tomta til Porsgrunn mekaniske.

DEL

Det er Tom Andersen som skriver på vegen av styret i fellesskapet at de har merket seg at det kommer ny bebyggelse vest for Frednesbrua, og at det dermed vil bli en forlengelse av Dokkvegen som følge av byggearbeidene.

– I den forbindelse vil vi spille inn at det bør anlegges en gang- og sykkelvei fra Knarrdalstrand til Vestsida via Porsgrunn mekaniske verksteds tomt og Porselensfabrikken, skriver de i brevet til kommunen.

De peker også på at dette bør ses i sammenheng med boligbyggingen på verkstedtomta. Når det gjelder selve verkstedtomta, så har utbyggerne forsikret at de skal sikre allmennheten tilgang til gangveien gjennom og inne på uteområdene ved de nye byggene.


Artikkeltags