Flyktningpakke ble enstemmig vedtatt

Ingen av politikerne var uenig med Wold om ny bosetting av flyktninger.

Ingen av politikerne var uenig med Wold om ny bosetting av flyktninger.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Formannskapet har enstemmig vedtatt at Porsgrunn tar imot 45 flyktninger, pluss familiegjenforeninger i 2018.

DEL

Samtlige partier er enige i rådmann Per Wolds forslag, som kommer etter anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2018.

Dette er vedtaket:

• Porsgrunn kommune bosetter 45 flyktninger i 2018, herav 2 plasser for enslige mindreårige flyktninger som stilles til disposisjon for Bufetat i samarbeid med barnevernet

• Familiegjenforeninger kommer i tillegg til antallet

• Rådmannen gis fullmakt til å organisere og dimensjonere de kommunale tjenestene knyttet til bosetting og integrering av flyktninger, innenfor rammen av integreringstilskuddene.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken