Foreldre vil ikke signere avtale om skole-iPad eller PC: – En merkelig praksis

Flere foreldre har vegret seg fra å signere avtalen om barnas iPad på skolen. De mener at kravet om erstatning på opp til 5000 kr strider mot gratisprinsippet.