Fylkesmannen varsler innsigelse

Direktør Elisabet Rui i miljøavdelingen hos Fylkesmannen varsler innsigelse dersom reguleringsplanen for området i Fogtegata blir endret.