– Grunnet oppsamling av utslippet, er fjorden stengt i begge ender med lenser. Det er ikke ønskelig med ferdsel av båter inn og ut av fjorden, inntil opprydningen anses som ferdig, opplyser Porsgrunn kommune i en pressemelding.

Dersom det skulle vise seg å være særskilte behov for å ferdes på fjorden, vil man kunne åpne nordre løp. Men dette må avklares på forhånd med HMS-avdelingen ved Herøya Industripark AS på telefon: 957 94 445.

Industriparken ber om forståelse for tiltaket.