Hadde byggesøknad inne i ett år før kommunen avviste den: – Ikke til å forstå

Tarjei Talleivsen søkte om å bygge inn parkeringen i Storgata 88 i desember 2018. I desember 2019 avviste kommunen søknaden med begrunnelse i at søknaden var mangelfull.