Har ikke kapasitet, sykehusbøter øker

Bøtene for overliggere på sykehus holder seg høyt, og kommunen erkjenner at de sliter med kapasitet på sykehjem.