Det foreslås i Porsgrunn kommunes nye museumsmelding som blir lagt fram til politisk behandling.

– Et historisk område som bør få et større fokus, er industribyggingen i Porsgrunn fra starten av 1900-tallet og etableringen av Eidanger salpeterfabrikk på Herøya/Hydro og den elektrokjemiske industrien spesielt. Denne etableringen endret hele byen, og ga grunnlag for økt befolkning, økte inntekter og velferd fram til det Porsgrunn vi kjenner, heter det i museumsmeldingen som kommunens kulturkontor har laget.

Staten har lagt ansvaret for denne delen av historien til Industriarbeidermuseet på Rjukan (NIA).

– Det pågående prosjektet «Det unike Porsgrunn–Herøya samlingens skatter» vil gi oss noen svar til hvordan formidling av industridelen av vår historie kan presenteres og synliggjøres. Det er derfor ønskelig å etablere en prosess der man kan utforske mulighetene for å etablere et museumstilbud i regi av NIA på dette feltet. Det har vært gjort noen sonderinger i regi av NIA med god respons fra deres samarbeidspartnere i Arbeiderbevegelsens Arkiv i Telemark og i Herøya industripark. Et mulig sted for et slikt museum kunne være Herøyahuset, står det i museumsmeldingen.

PP-museet er som ventet gitt førsteprioritet for satsing framover, men pengemangel stanser museet fra å komme opp på et høyere nivå, inntil de eventuelt får statsstøtte. Konsekvensene ved mulig nedleggelse beskrives som store.

– Porsgrunn kommune vil da ikke ha profesjonell museumsdrift, blir det slått fast.