Hvem skal rydde opp her?

Bane NOR har henvendt seg til kommunen med bekymring over avfallet som er fylt inntil gjerdet mot jernbanen i Hovenga. Kommunen sier at det ikke er deres problem.