Hydro varsler 2500 naboer på Herøya

Hydro forteller om framdriften i prosjektet som skal gjøre Gunneklev «ren».

Hydro forteller om framdriften i prosjektet som skal gjøre Gunneklev «ren».

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Hydro har sendt ut informasjon til 2500 naboer om arbeidet som skal gjøres med Gunneklevfjorden på Herøya.

DEL

Informasjonen omhandler tiltakene som skal gjøres i Gunneklevfjorden for å tildekke den forurensede fjordbunnen. Tiltaket gjøres etter at Miljødirektoratet i mars ga Hydro pålegg om å gjennomføre tiltak i fjorden.

– Målet er at fjorden på ny skal framstå som en «ren fjord» hvor man ikke må ta spesielle hensyn knyttet til normale aktiviteter i en lokal innsjø. Det vil imidlertid være restriksjoner på aktiviteter som kan skade tildekkingslaget, skriver de i brevet.

Hydro opplyser at det i januar og februar ble slamlaget på fjordbunnen kartlagt. Det ble også foretatt dybdekartlegging, og kartlegging av strandsonene.

– De neste månedene vil vi gjennomføre tester av fjordbunnen og slamlaget for å kunne bestemme metode for tildekking med reine masser.

– Småbåthavna må flyttes i forbindelse med tiltakene, derfor vil det bli etablert ny havn ved moloen ut mot frierfjorden, heter det i skrivet.

Miljødirektoratet har satt utløpet av 2021 som frist for tiltaket.

– Dersom det blir en utfylling i regi av HIP Eiendom AS, vil tiltaket bli gjennomført etter utfyllingen med forventet ferdigstillelse i 2022/2023, avslutter Hydro i informasjonsskrivet.

Artikkeltags