Inderlig bønn fra beboerne i Jøhnolt terrasse: – Vi har ingen å miste

20 av beboerne i Jønholt terrasse har skrevet under på et opprop der de bønnfaller kommunen om å få på plass fartsreduserende tiltak i gata.