Ingen avvik i kirker og kapell

Kirken på Vestsida ble sprinklet etter kirkebrannen på øst og har ingen avvik.

Kirken på Vestsida ble sprinklet etter kirkebrannen på øst og har ingen avvik. Foto:

Av

Brannvesenet har vært på tilsyn i kirker og kapell i Porsgrunn, uten å finne et eneste avvik.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

Tilsynsrapportene gjelder Vestre Porsgrunn kirke, Østre Porsgrunn kapell, Østre Porsgrunn kirkestue, Tørmo kapell, Langangen kirke, Eidanger kirke, Stridsklev kirke, Herøya kirke, Heistad bedehus og Brevik kirke.

Slik beskriver brann- og feiervesenet hva tilsynet går ut på:

– Hensikten var å vurdere om virksomheten arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

• At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann

• At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats

• At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet

• At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

– Under tilsynet ble det ikke avdekket noen avvik. Dette medfører at det ikke er nødvendig med noen tilbakemelding til brannvesenet, heter det i samtlige rapporter.

Artikkeltags