Ingen avvik i kirker og kapell

Kirken på Vestsida ble sprinklet etter kirkebrannen på øst og har ingen avvik.

Kirken på Vestsida ble sprinklet etter kirkebrannen på øst og har ingen avvik. Foto:

Av

Brannvesenet har vært på tilsyn i kirker og kapell i Porsgrunn, uten å finne et eneste avvik.

DEL

Tilsynsrapportene gjelder Vestre Porsgrunn kirke, Østre Porsgrunn kapell, Østre Porsgrunn kirkestue, Tørmo kapell, Langangen kirke, Eidanger kirke, Stridsklev kirke, Herøya kirke, Heistad bedehus og Brevik kirke.

Slik beskriver brann- og feiervesenet hva tilsynet går ut på:

– Hensikten var å vurdere om virksomheten arbeider systematisk med brannsikkerheten. Fra brannvesenets side ble det lagt vekt på å foreta en helhetlig vurdering av alle forhold som kan påvirke sannsynligheten for at brann bryter ut, og konsekvenser av utbrutt brann. Tilsynet omfattet blant annet undersøkelse av:

• At brannobjektet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebyggelse av brann

• At brannobjektet er tilgjengelig og tilrettelagt for rednings- og slokkeinnsats

• At virksomhetens internkontroll er hensiktsmessig for å nå mål på sikkerhetsområdet

• At spesifiserte aktiviteter blir etterlevd slik som beskrevet

– Under tilsynet ble det ikke avdekket noen avvik. Dette medfører at det ikke er nødvendig med noen tilbakemelding til brannvesenet, heter det i samtlige rapporter.

Artikkeltags