Ingen store protester mot Frednes Brygge

Kun to av naboene til Frednes Brygge har brukt muligheten til å komme med innspill etter nabovarsel. Det er byggesaksavdelingen i kommunen som skal behandle rammesøknaden.