Kaifrontene i elva kartlegges med avansert utstyr: – Vi slipper å dykke

Av

– Vi kartlegger sjøbunnen langs kaifrontene i Porsgrunnselva med veldig presist ekkolodd-utstyr og laser.