Kebabkongen slipper å stenge

Porsgrunn kommune har fått alt de har spurt om av regnskaper og dokumentasjon, og bevillingen på Oscar Brasserie blir ikke inndratt.