Kirkesjefen om utbygging ved Vestre Porsgrunn kirke: – Kan bli en berikelse

Kirkesjef Johannes Sørhaug har ingen umiddelbare, negative tanker rundt eneboligprosjektet ved kirka på Vestsida. – Men det må bygges på en måte hvor alle kan forenes.