Kommunen må snu hver stein og spare 100 millioner: Ingen slipper unna

Da handlingsplanen for 2019–2022 ble vedtatt, ble det slått fast at det er nødvendig å spare 100 millioner på drift av kommunen innen 2025. Arbeidet er godt i gang, og absolutt alle virksomheter er involvert i å komme opp med forslag til «forbedringer».