Kommunen vil seriøst vurdere alternativer på Osebakken: Monsterbrua vrakes?

Kommunen forsikrer at de vil vurdere alternativer til jernbanekryssing når Vidarsgate stenges og tett befolkede bydeler blir delt i to.