Kostnadene for å oppgradere ungdomsskolene skyter i været: – Vil koste 220 millioner

Først ble det lagt inn 200 millioner til å ruste opp og utvide Tveten og Kjølnes ungdomsskole. Så ble det tatt ned til 160 millioner. De endelige kalkylene viser at det vil koste 220 millioner.