Krever at Isola gjør mer for å stanse utslipp til denne bekken

Krav til forurensing fra Isola skjerpes. Utslipp til sårbare Herregårdsbekken skal stanses.