Leder av politirådet: – Politiet skal prioritere Porsgrunn mer framover

Av

– Politiet har lovet å prioritere Porsgrunn mer framover, etter å ha mottatt et økende antall bekymringsmeldinger fra nærings drivende og innbyggere i sentrum.