Lorentzen: – Jeg blir veldig lei meg

SV-veteran kan omsider få gjennomslag for krav framsatt flere ganger: Skjerm barnetrygden for dem som trenger den mest.