MDG-Hilde ut mot nytt næringsfelt på Enger og Vallermyrene: – Bevar våtmarka

Hilde Forberg Andersen (MDG) mener man skal bygge nytt veisystem ved Enger og Vallermyrene, men er kritisk til at man utvikler området til næring.