– Merkelig at plan er blitt forandret

FRIAREAL: Det er i denne gata at naboene vil bevare friareal.

FRIAREAL: Det er i denne gata at naboene vil bevare friareal.

Ni beboere i Fogtegata på Herøya reagerer på at kommunen har forandret plan, etter at den ble vedtatt.

DEL

I et fellesbrev skriver folk i Fogtegata at de går imot omregulering til boliger.

– Vi ønsker ikke omregulering av arealet mellom Fogtegata 25 og Fogtegata 29 til boligformål. Frierstien krysser dette området og området er det eneste på vår del av Herøya som kan fungere som friområde når det øvrige området ved Kirkeåsvegen /Fogtegata blir omregulert til bolig, skriver de.

Fortetting på Herøya har i flere tilfeller skapt konflikt og nå kan enda en oppstå i Fogtegata. Generelt har bydelen Herøya en utfordring med ny boligbygging.

– I vår del av Herøya er mange av beboerne «litt opp i årene», og det er sannsynlig at det vil foregå eiendomsoverdragelser her de neste 10–30 årene der småbarnsfamilier kommer inn som vil ha glede at dette friområdet. Så vidt vi har forstått har det ikke kommet innsigelser i kommunens opprinnelige forslag til reguleringsplan på dette området. Vi synes det er merkelig at kommunen, etter at reguleringsplanen er vedtatt, foreslår å endre reguleringen, skriver beboerne.

De ber om at hensynet til friområde for neste generasjon småbarnsfamilier veier tyngst.


Artikkeltags