Museum i pengenød igjen

Av

Ordføreren mener det er avgjørende for PP-museets framtid at staten blir på spleiselag.