Om eiendomsskatt: Janicke frykter dominoeffekt

Janicke Andreassen (Ap) frykter en reduksjon i eiendomsskatten vil kunne utløse en dominoeffekt i tap av offentlige tilbud.