Opplever at kommunen snikinnfører boligprosjekt i bygda: – Føler oss overkjørt

Hanne L. Sondresen i Bergsbygda reagerer på at ny båthavn i Bergsbygda behandles som en del av Kommuneplanens arealdel i det siste bystyremøtet før sommeren.