– Oppskrift på å ramme de som har minst

Generalsekretær mener avkorting av barnetrygd er oppskrift på å ramme de som minst fra før.