Petter Ellefsen i dobbeltrolle rundt E18-saken: – Helt uproblematisk

Som rådgiver for Grenland Havn har Petter Ellefsen skrevet en 11 siders utredning som konkluderer med at helkryss på Ås er det eneste rette. Etterpå var han den eneste i bystyret som stemte mot reguleringsforslaget med to halve kryss.