Porsgrunn verst i klassen - oppfyller ikke kravene til ny lærernorm

Nå er det færre elever per lærer enn på de siste ti årene i Telemark, men Porsgrunn oppfyller foreløpig ikke kravene.