Privat u-skole for toppidrett kan bli del av Kjølnes u-skole: – Det er et dilemma

52 planlagte millioner til utvidelse av Kjølnes ungdomsskole kan bli for lite dersom Kjølnes blir samlokalisert med ny privat toppidrettsskole.