Prosjektdirektøren: – Beklagelig at de har opplevd oss som arrogante i denne saken

Elisabeth Ryen opplevde kontakten med Nye Veier i prosessen om innløsing av bolighuset deres i Markaveien i Langangen, som veldig arrogant.