Rådmannen beklager dårlig info

I nytt skriv til innbyggerne beklager rådmannen dårlig informasjon om eiendomsskatten.