Rapport om alt fra blikking, biting, slåssing, trusler og mobbing: 230 varsler i halvåret

Flere ganger hver eneste skoledag blir det varslet om mulige krenkelser mot elever.