Referat fra bypakkemøte er hemmelig

Artikkelen er over 1 år gammel

Bypakkemøtet var lukket, og referatet er unntatt offentlighet.