– Rett opp, eller betal bot på 20.000

Tre naboer i Hovenga har fått pålegg om retting og varsel om tvangsmulkt etter at de gjorde et ulovlig terrenginngrep.