Sats senket, men skatt økte 56 prosent

Reaksjonene på den nye eiendomsskatten er i ferd med å hjemsøke rådhuset.