– Satt på vent på grunn av St. Joseph

Huset på Vestsida har uavklart status på grunn av strid om St. Joseph.