Sendte kun vedtak som svar til advokat

BYGGESTOPP: Det er innført byggeforbud på Frednes, men det gjelder ikke for Øygarden og boligbyggelaget, mener politisk utvalg. De vil ikke gå i diskusjon med advokat. Her er skisse for nye bygg.

BYGGESTOPP: Det er innført byggeforbud på Frednes, men det gjelder ikke for Øygarden og boligbyggelaget, mener politisk utvalg. De vil ikke gå i diskusjon med advokat. Her er skisse for nye bygg.

Av

Advokat har kritiske innvendinger til Frednes-utbyggingen, men får kun et vedtak til svar.

DEL

Advokat Heidi Aspeflaten ba kommunen si nei til unntak fra byggeforbudet for Øygarden og boligbyggelaget. Det eneste hun har fått til svar er et vedtak fra utvalg for miljø og byutvikling. Der står det blant annet at UMB åpner for søknad om unntak fra det midlertidige forbudet mot tiltak for prosjektet Frednes, og at UMB forventer at plassering, arkitektur/uttrykk og uteområder i planområdet i all hovedsak skal følge beskrivelser i masterplanen. Det står også at veien på Fredneshalvøya skal ligge der den er i dag.

– At Bratsberg Gruppen har solgt leiligheter på feil premisser gir ikke grunnlag for dispensasjon før hele området blir vurdert som helhet, mener Aspeflaten.

Artikkeltags