Skolestrukturen behandles i november

NOVEMBER: Tollef Stensrud: Håper på behandling i november.

NOVEMBER: Tollef Stensrud: Håper på behandling i november.

Kommunalsjef Tollef Stensrud håper og tror at endringen av skolekretsgrenser i forhold til ny ungdomsskolestruktur kommer til endelig politisk behandling i november.

DEL

– Forslaget til nye skolekretsgrenser ble vedtatt på møte i utvalg for barn unge og kultur i juni. Det har blitt sendt ut til alle skolene, til behandling av skoleledelsen, FAU, elevråd og samarbeidsutvalg ved alle skolene. Det betyr jo at alle brukergruppene er med på jobben med å få knadd på plass grenser og struktur på best mulig måte her, og dersom alt går som vi håper og tror nå, så skal vi ha den endelige saken klar til behandling i november, sier Stensrud.

Som tidligere omtalt er det bestemt at Stridsklev ungdomsskole legges ned. En justering av skolekretsgrensene er ifølge administrasjonen nødvendig for å få til en optimal fordeling av elevene på tre av ungdomsskolene som er igjen. Ønsket er å få tre jevnstore ungdomsskoler, på Heistad, Tveten og Kjølnes.

– Med de foreslåtte kretsendringene vil vi få tre skoler med drøyt 300 elever på hver. Når vi har justert grensene for Borge, Myrene og Grønli litt, mener vi at vi har kommet fram til det beste alternativet, sier Stensrud.

Artikkeltags