Slakter kommunens håndtering av nytt kontorbygg: – Slett håndverk

«Alle» på Bjørntvedt protesterer høylytt mot planene om et nytt kontorbygg mellom gamle trygdekontoret og kulturskolen.