Slaktet E18-løsning foran departementene: – Hatt dødsulykker

Statens vegvesen gikk langt i å påpeke at den type løsning Nye Veier vil gjennomføre på ny E18 øker risikoen for ulykker.