Slik vil de bygge ut kvartalet

Grenland Invest vil bygge nytt kontorbygg i fem etasjer i Sverresgate for å dekke etterspørselen etter lokaler nær jernbanestasjonen i Porsgrunn.