Mens årsprisen for sort dunk justeres opp fra kr. 2813,- til kr. 3300 i Porsgrunn, altså en stigning på hele 17 prosent fra 1. januar 2018, får bamblingene 10 prosent lavere pris enn i dag. Det betyr at husstandene i Bamble må betale 2.495,- for den samme tjenesten. I dag betaler de kr. 2773,-.

Stor prisforskjell

Prisforskjellen mellom de fire byene i Grenland blir fra kr. 2348,- til kr. 3903,-, dersom de nye prisene blir vedtatt i by- og kommunestyrene denne uka.

Daglig leder i Renovasjon i Grenland, Anne Berit Steinseth, forklarer overfor Varden at det er kommunene selv som beregner gebyret, og at dette er hovedårsaken til de store forskjellene.

– Det er den enkelt kommune selv som beregner gebyret. Vi bare leverer og krever betaling for varer og tjenester som de henter hos oss, sier Steinseth til Varden.

I utgangspunktet er prisene like, men kommunene kan sitte med underdekning fra tidligere renovasjonsordning.

Nye Pasa

På spørsmål om hvorfor det er så stor prisøkning nå, svarer hun:

– Det er på grunn av flere tiltak og investeringer som slår inn med helårseffekt fra neste år. Vi har kjøpt en eiendom på Rødmyr og skal øke våre aktiviteter i det området. Og så har bygd opp en ny, stor gjenvinningsstasjon i Pasadalen, forklarer Steinseth.

I tillegg blir det ifølge RiG-lederen utfordrende å møte nye EU-krav om økt materialgjenvinning framover.